นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างฐานทำผิดสัญญาจ้าง

Post on 16 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 484

นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างฐานทำผิดสัญญาจ้าง หากนายจ้างพิสูจน์ไม่ได้ว่าเสียหายอย่างไร เท่าใด

ศาลตัองยกฟ้องลูกจ้าง ดูฎีกาที่ 5042/2550

คดีนี้ นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย อ้างว่า เสียค่าอบรมการขายตามห้าง ให้ลูกจ้าง 5 พัน โดยต้องทำงานให้นายจ้างอยากน้อย 1 ปี (หากพ้นทดลองงานแล้ว) หากฝ่าฝืนยอมให้นายจ้างปรับ 5 พัน

ลูกจ้างไปฝึกงานการขายที่ห้าง เพียง 9 วันก็ละทิ้งหน้าที่ไป จึงมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้าง

ศาลยกฟ้องทั้งสองศาล

 

FB : Narongrit Wannaso