สรพ.3 รับการตรวจราชการตามภารกิจกรมฯ รอบที่ 1/2564

Post on 12 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 267

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชกรม เข้าตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1/2564 โดยติดตามการดำเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงานปี 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรม ติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วม การดำเนินงานภายใต้นโยบายเร่งด่วนของกรม  การดำเนินงานตามภารกิจกรมที่สำคัญ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร