เงินโบนัสประจำปี กฎหมายแรงงานมิได้ระบุให้นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างในทุกๆปี

Post on 09 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 481

เงินโบนัสประจำปี กฎหมายแรงงานมิได้ระบุให้นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างในทุกๆปี

การจ่ายเงินดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่สหภาพแรงงาน หรือฝ่ายลูกจ้างทำการตกลงกับนายจ้างว่ามีหลักเกณ์ เงื่อนไขการจ่ายอย่างไร ซึ่งควรระบุให้ชัดเจน เจาะจง เพื่อไม่ให้เกิดการตีความ ฟ้องร้องกันที่ศาลอีก

กรณีไม่ได้ระบุชัดเจน แต่ให้ดุลพินิจนายจ้างไปทำการประเมินผลงานลูกจ้าง ก่อนจะจ่ายโบนัสให้กับลูกจ้างตั้งแต่ 0-3 เดือน ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์กว้างๆไว้ เมื่อกำหนดไว้เช่นใด แล้วลูกจ้างไม่พอใจ นำคดีไปสู่ศาล ศาลแรงงานก็จะไปกำหนดให้นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่ได้ เนื่องจากเป็นการก้าวล่วงอำนาจการจัดการของฝ่ายนายจ้างเกินไป

ดูฎีกาที่ 7942-7998/2560 ด้านล่าง

 

FB : Narongrit Wannaso