ลูกจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการขายสินค้า กำหนดวิธีการส่งเสริมการขายสินค้าตามที่นายจ้างกำหนด แต่ก็ยังขายสินค้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ?

Post on 27 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 386

ลูกจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการขายสินค้า กำหนดวิธีการส่งเสริมการขายสินค้าตามที่นายจ้างกำหนด แต่ก็ยังขายสินค้าไม่ได้ตามเป้าหมาย

เช่นนี้ ไม่ถือว่าลูกจ้างทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

เพราะสินค้าของนายจ้างที่ขายไม่ได้ตามเป้า อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น นายจ้างผลิตสินค้าไปขายมากขนล้นตลาด, สินค้าของคู่แข่งราคาถูกกว่า ,คนชื้อเขาซื้อสินค้าที่จำเป็นก่อนจึงยังไม่ซื้อสินค้านายจ้าง เป็นต้น

ฉะนั้น นายจ้างนำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้าง จึงต้องจ่ายค่าชดเชย ดูฎีกาที่ 1407/2559FB : Narongrit Wannaso