กสร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

Post on 26 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 169

กสร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รวบรวมและถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,465,967 บาท