กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

Post on 15 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 1129

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย