นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าว จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวหรือค่าตกใจ ให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน เป็นจริงเสมอไปหรือไม่ ?

Post on 08 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 3633

นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าว จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวหรือค่าตกใจ ให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน เป็นจริงเสมอไปหรือไม่

ถ้ากำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้งแล้วนายจ้างเลิกจ้างทันที โดยไม่บอกกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบ
อีกทั้งเหตุเลิกจ้างก็มิใช่กรณีลูกจ้างทำผิดตาม ป.พ.พ.ม.583 เช่นนี้แล้ว นายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างมากกว่า 1 เดือนก็ได้
หากไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.17 และ ม.582 ป.พ.พ.

เช่น ตามฎีกาที่ 4105/2561 นายจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 30 ของเดือน

แต่นายจ้างบอกเลิกจ้างวันที่ 8 พ.ค.2553 ให้มีผลวันที่ 10 พ.ค.ฯ นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวหรือค่าตกใจ เท่ากับค่าจ้าง 51 วัน มิใช่เท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนตามที่นายจ้างอ้าง

 

FB : Narongrit Wannaso