พบกับโครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่"

Post on 07 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 934

พบกับโครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่"
โครงการดีๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

กระทรวงแรงงานขอเชิญนายจ้างและนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ" และเข้าไปที่ หัวข้อ "จ้างงานเด็กจบใหม่" เพื่อลงทะเบียน