สรพ.3 ร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Management Excellence Award 2020 แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Post on 29 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 368

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สรพ.3 ได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัน และนางสาวอรวรรณ  แก้วชื่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ซึ่งมี
สถานประกอบการกิจการในพื้นที่ได้รับรางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจำนวน 29 แห่ง