ว่าด้วยเรื่อง มติ ครม. หยุดวันที่ 19-20 พ.ย. 2563 และ 11 ธ.ค. 2563

Post on 23 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 3650

มติ ครม. ให้ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหยุดวันที่ 19-20 พ.ย. 2563 และ 11 ธ.ค. 2563 หยุดราชการ
เพื่อให้คนเดินทางไปใช้จ่ายท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดรายได้ การทำหรือจ้างงาน

แม้มติ ครม. มิได้บังคับนายจ้างลูกจ้างภาคเอกชนให้ต้องหยุด แต่ถ้านายจ้างจะให้ลูกจ้างหยุดก็สามารถทำได้
โดยเฉพาะนายจ้างที่มิได้อยู่ในภาคบริการ โรงแรม ด้วยการที่นายจ้างสามารถออกประกาศให้วันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดตามประเพณีเพิ่มเติม
จากที่เคยประกาศไว้ตอนปลายปี 2562 (อย่างน้อย 13 วันรวมวันแรงงานแห่งชาติ)

ผลการประกาศเพิ่มเติมเช่นนี้ ย่อมทำให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม
และเมื่อหยุดแล้วลูกจ้างก็มีสิทธิได้ค่าจ้าง (โดยไม่ต้องมาทำงาน) แม้จะเป็น "ลูกจ้างรายวัน"

ส่วนนายจ้างในภาคบริการ แม้นายจ้างจะไม่ประกาศเป็นวันหยุดเพิ่ม เเต่เมื่อลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว
ก็ควรเเบ่งจัดสรรให้ลูกจ้างได้ รับค่าจ้าง สวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจลูกจ้างกลุ่มนี้ด้วย

FB : Narongrit Wannaso