สัญญาจ้างมีกำหนดเวลา 2 ปี ครบกำหนดเวลาแล้วก็มีการต่อสัญญา ?

Post on 17 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 1903

นายจ้างลูกจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดเวลา 2 ปี ครบกำหนดเวลาแล้วก็มีการต่อสัญญากันเท่ากับระยะเวลาเดิม
อีกต่อมาก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาฉบับหลัง นายจ้างจะต่อสัญญาเเต่ลูกจ้างไม่ต่อสัญญา สัญญาจ้างก็สิ้นสุดลง

เช่นนี้ ศาลเคยตีความว่ายังไม่ถือเป็นการเลิกจ้างเพราะ นายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป
จึงมิใช่การเลิกจ้างตามความหมายในมาตรา 118 ว 2 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง
ดูฎีกาที่ 7354/2544

 

FB : Narongrit Wannaso