"เงินประจำตำแหน่ง" หากจ่ายประจำทุกเดือนเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ ?

Post on 10 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 433

"เงินประจำตำแหน่ง" หากจ่ายประจำทุกเดือนเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ
ก็ถือเป็น "ค่าจ้าง" นายจ้างต้องนำมาเป็นฐานคำนวณในการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างในกรณีมีการเลิกจ้างด้วย

 

FB : Narongrit Wannaso