สรพ.3 รับการตรวจราชการตามภารกิจกรมฯ รองที่ 2/2563

Post on 08 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 248

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วม ติดตามการดำเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2563 ติดตามการเลิกจ้าง การปิดกิจการ และการใช้มาตรา 75 ของสถานประกอบกิจการ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน และตรวจประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนการปฏิบัติงาน