สรพ.3 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด

Post on 26 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 372

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ผอ.สรพ.3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตประเวศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เครือข่ายชมรม TO BE BUMBER ONE เขตประเวศ อาสาเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตประเวศ สภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ และชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ อาคารที่ทำการชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร