จ้างให้ทำงานเดือนละ 10 วันๆ ละ 8 ชม. ได้หรือไม่ ?

Post on 24 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 719

จ้างให้ทำงานเดือนละ 10 วันๆ ละ 8 ชม. ได้หรือไม่ ?

การจ้างให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะนี้สามารถทำได้ และบางลักษณะงาน นายจ้าง ลูกจ้างสามารถตกลงกันเพราะมีความยึดหยุ่นในการทำงาน เช่น การจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานทนายความ ตามฎีกาที่ 2961/2555
หลายคนเข้าใจว่า เมื่อกฎหมายกำหนดให้เวลาทำงานในงานทั่วๆไป วันละไม่เกิน 8 ชม.หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชม. แล้ว นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องทำงานตามเวลา หรือ ชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด หรือจะตกลงให้ทำงานน้อยกว่านี้ ไม่ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไป

อย่างไรก็ตาม ในบางสภาพการจ้าง กฎหมายกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้นายจ้างลูกจ้างปฏิบัติ เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่ต่ำกว่ากฎหมาย จะจ่ายน้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายประกาศกำหนดไม่ได้ เช่นนี้ นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

 
FB : Narongrit Wannaso