สรพ.3 ร่วมงานโครงการ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 1

Post on 17 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 380

สรพ.3 ร่วมงานโครงการ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 1

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถลงความร่วมมือโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นโครงการที่ กสร. ร่วมกับศาลแรงงานกลางจัดขึ้น เพื่อให้บริการสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่สวัสดิการของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ในรูปแบบของหน่วยบริการด้านกฎหมายเคลื่อนที่ไปยัง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ โดยจะให้บริการไกล่เกลี่ย การรับคำฟ้องแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด” เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 63