สังคมแรงงานลูกจ้างประกอบด้วยคนหมู่มาก การเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกายกันระหว่างลูกจ้างด้วยกันย่อมเกิดขึ้นเสมอ

Post on 15 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 482

สังคมแรงงานลูกจ้างประกอบด้วยคนหมู่มาก การเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกายกันระหว่างลูกจ้างด้วยกัน ย่อมเกิดขึ้นเสมอ

นายจ้างส่วนใหญ่จึงมีระเบียบ ข้อบังคับ ห้ามมิให้ลูกจ้างทะเลาะ วิวาท/ทำร้ายร่างกายกัน
หากฝ่าฝืนอาจเป็นความผิดวินัย ส่วนจะเป็นกรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป

การพิจารณาว่ากรณีใดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจะมีผลต่อการเลิกจ้างและค่าชดเชย
ถ้าเป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าไม่ร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างทันทีก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

ตามแนวฎีกา ถ้าผลการทำร้ายทำให้คนที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ กรณีทำร้ายร่างกายหัวหน้างาน นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา
แม้ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ก็เสียต่อการปกครอง บังคับบัญชา หรือ การทะเลาะทำร้ายกันทำให้นายจ้างเสียภาพพจน์ เสียชื่อเสียงของนายจ้าง โดยเฉพาะกิจการการบริการ เหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรง

ตามฎีกาที่ 4336/2546 แม้ลูกจ้างที่ถูกทำร้ายจะไม่ได้รับบาดเจ็บมาก แต่คนที่ถูกทำร้ายเป็นลูกจ้างหญิง และทำต่อหน้าธารกำนัล ก็ย่อมเป็นกรณีร้ายแรง เช่นกัน ดูน้อยลง

 FB : Narongrit Wannaso