สรพ. 3 เข้าตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

Post on 10 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 401

 วันที่ 9 มิ.ย. 2563 นางสุณีย์ สุริยบุตร  นางสาวศิริรัตน์ แก้วกัน นายรังสรรค์ ศรีพรหมตระกูล และนางสาวภัทราวดี ภู่สิงห์

ได้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทะเลภู จำกัด ตั้งอยู่อาคารสรชัย เขตวัฒนา กรุงเทพ