ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างจ่ายกันเมื่อใด มีอายุความเรียกร้องกี่ปี

Post on 04 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 2169

ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างจ่ายกันเมื่อใด มีอายุความเรียกร้องกี่ปี (ถามกันมาบ่อยมาก)

คำตอบ ค่าชดเชยจากการเลิกจ้างกฎหมายให้จ่ายในวันที่เลิกจ้าง (มีผล)
ตาม ม.5 และ ม.118 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ
กรณีบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน เลิกจ้างมีผลวันใดก็จ่ายวันนั้น

เช่น คดีตามฎีกาที่ 4049/2561 ด้านล่าง นายจ้างเลิกจ้างมีผลเมื่อ 28 ก.พ. 2548 หากลูกจ้างมีสิทธิได้รับบค่าชดเชย (เพราะอายุงาน 120 วันขึ้นไป และเหตุเลิกจ้างมิใช่กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง ตาม ม.118 และ ม.119 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ) นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยในวันที่ 28 ก.พ. 2548 หากไม่จ่ายก็ต้องเสียดอกเบี้ยอีก 15% ต่อปี

และการไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างๆ ก็มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย เช่น ฟ้องศาลแรงงานให้นายจ้างจ่ายภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ 28 ก.พ.ฯ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นต้นไป ตาม ม.193/12 แห่ง ป.พ.พ.

 

FB : Narongrit Wannaso