การลาออกยังไม่มีผล แต่ลูกจ้างมาทำผิดวินัย นายจ้างก็อาจเลิกจ้างได้ทันที

Post on 02 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 514

การลาออกยังไม่มีผล แต่ลูกจ้างมาทำผิดวินัย นายจ้างก็อาจเลิกจ้างได้ทันที

เช่น คดีด้านล่างนี้ลูกจ้างยื่นใบลาออกล่วงหน้า ตามระเบียบ กฎหมาย โดยยื่นเมื่อ 28 ก.ค. 2557 จะมีผลเป็นการลาออกวันที่ 27 ส.ค. 2557
ในระหว่างที่การลาออกยังไม่มีผล ลูกจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ไปทำงานให้นายจ้างจนถึงวันที่ 27 ส.ค. 2557 แต่ลูกจ้างกลับไม่ไปทำงานละทิ้งหน้าที่ไปเกิน 3 วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร เช่นนี้ นายจ้างก็เลิกจ้างลูกจ้างได้

ข้อสังเกตุ

ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ถ้าลูกจ้างยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว หากมีวันพักร้อนเหลือ ลูกจ้างก็อาจขอหยุดพักร้อนในระหว่างการลาออกมีผลก็ได้
หรืออาจตกลงกับนายจ้างให้ลูกจ้างออกไปทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันลาออกมีผลจริงๆ ก็ได้ และอาจจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ลูกจ้างทำงานจริงก็ได้
หรือ
ให้ลูกจ้างออกจากงานไปทันทีตามความประสงค์ของลูกจ้างที่อยากลาออกโดยจ่ายค่าจ้างไปจนถึงวันลาออกมีผลคือถึงวันที่ 27 ส.ค.2557  กรณีนี้ไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการลาออกตามความประสงค์ของลูกจ้างแต่แรก]

FB : Narongrit Wannaso