ลาออกเอง!! ไม่ใช่การเลิกจ้าง ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

Post on 14 กันยายน 2564
by Area3
ฮิต: 160

 ลาออกเพื่อแลกกับผลประโยชน์ เป็นการลาออกที่ใช้ได้

 
ลาออกเองไม่ได้ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์อื่น
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในทางปฎิบัติ คือ การกดดัน หรือมีพฤติการณ์เลิกจ้าง การที่นายจ้างให้พิจารณาตัวเองก็ดี หรือเรียกไปคุยว่าทำงานใช้ไม่ได้ก็ควรออกไปนะ บริษัททจ่ายไม่ไหว เลี้ยงไม่ได้ก็อาจยังไม่ใช่การเลิกจ้าง
 
มีคดีเรื่องหนึ่ง ก่อนที่ลูกจ้างจะยื่นใบลาออก นายจ้างได้ทำหนังสือเตือนให้ลูกจ้างปรับปรุงตัว แก้ไขข้อบกพร่องในการปฎิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างก็ไม่สามารถแก้ไขได้
 
นายจ้างจึงพูดว่า "ขอให้พิจารณาตัวเอง"หลังจากนั้นลูกจ้างลาออก และไม่ได้เข้ามาทำงานโดยไม่ปรากฎว่าเข้ามาทำงานอีกเลยโดยไม่ปรากฎเหตุขัดข้อง จึงเท่ากับว่าลูกจ้างลาออก
 
ส่วนเหตุที่ลาออกก็เนื่องมาจากแลกกับผลประโยชน์ที่นายจ้างเสนอว่าจะได้ไม่กระทบกับตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกจ้างในวันข้างหน้าต่อมาลูกจ้างมาฟ้องว่าเป็นการเลิกจ้าง เพราะเชื่อตามที่นายจ้างบอกหากทำงานต่อไปอาจเสียหายและทำให้เสียชื่อเสียงมากขึ้นในภายภาคหน้า แต่ศาลก็ยกฟ้องเพราะจากพฤติการณ์เป็นการลาออกเอง
ที่มา คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๑๒/๒๕๕๗
 

 

 

 
 
Facebook: กฎหมายแรงงาน