ลาป่วยโควิด 30 วัน ต้องนับวันหยุดรวมด้วยหรือไม่ ?

Post on 02 สิงหาคม 2564
by Area3
ฮิต: 4698

ลาป่วยโควิด 30 วัน ต้องนับวันหยุดรวมด้วยหรือไม่ ?

ป่วยเนื่องจากโควิด หรือป่วยเนื่องจากโรคอะไรก็ตามสามารถลาป่วยได้ ส่วนระยะเวลาก็ตามที่ป่วยจริง และมักจะเข้าใจว่าลาได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ

ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง เพียงแต่จะได้ค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน หากลามากกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไปจะไม่ได้รับเงิน (ลาได้แต่ไม่ได้ค่าจ้าง)

ปัญหาต่อไปคือว่า 30 วันจะต้องนับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีนับรวมเข้าไปด้วยหรือไม่ ?

หลักกฎหมาย คือ "ต้องลาเฉพาะวันทำงาน" เพราะ "วันหยุดมีสิทธิหยุดอยู่แล้วไม่ต้องลา"  ไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องยื่นใบลาป่วย

หรือกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยคือการห้ามลาปิดหัวปิดท้ายวันหยุด หากป่วยจริงก็ลาได้ และถ้ารวมวันลาป่วยแล้วไม่เกิน 3 วัน(ไม่นับวันหยุด) ก็ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

ส่วนกรณีลาป่วยโควิด 30 วันนับรวมวันหยุดที่มีคนถามเข้ามานั้นคิดว่านายจ้างไม่น่าจะคิดถูกต้อง ที่ถูกต้องเอาวันหยุดหักออกไปก่อน หากยังไม่เกิน 30 วัน ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าจ้าง


Facebook : กฎหมายแรงงาน