ใครป่วยโควิด-19 ออกใบเตือน แบบนี้ทำไม่ได้นะ !!

Post on 22 กรกฎาคม 2564
by Area3
ฮิต: 408

ใครป่วยโควิด-19 ออกใบเตือน แบบนี้ทำไม่ได้นะ

ตามที่เป็นข่าวทาง "ช่องวัน"  CEO ของบริษัทเขียนใส่กระดาษ สั่งฝ่ายบุคคลด้วยข้อความว่า
"ต่อไปนี้ถ้าพนักงานคนใดติดโควิด-19 ให้ออกใบเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่ง CEO เริ่มตั้งแต่ 21/7/64"

หลักกฎหมายมีอยู่ว่า "ถ้าลูกจ้างป่วย สามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง"  สิทธิในการลาป่วยเป็นสิทธิที่กฎหมายรองรับ

การป่วยจึงเป็นเรื่อง "สมรรถภาพในการทำงาน"  "ไม่ใช่เรื่องวินัยในการทำงาน"  ดังนั้น นายจ้างจะหยิบยกเอาเหตุที่ลูกจ้างป่วยมาออกหนังสือเตือนไม่ได้ เพราะมิฉะนั้น แล้วใครป่วยเป็นหวัด เป็นมะเร็ง เป็นเบาหวาน เป็นโครกระดูกก็ต้องออกหนังสือเตือนกันหมด


การติดโควิดก็เหมือนเป็นการป่วยทั่ว ๆ ไปจึงสามารถลาป่วยได้ (พิพากษาฎีกาที่ 2598/2541)

ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า
"อีกทั้งการป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ และการป่วยด้วยโรคโควิด ณ วันนี้ถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะเชื้อโรคได้แพร่กระจายไปทั่ว"

แต่ถ้าลูกจ้างลาป่วยบ่อย คือป่วยทุกประเภทมารวมกัน แม้กฎหมายจะให้นายจ้างเลิกจ้างได้เพราะเหตุ "หย่อนสมรรภาพในการทำงาน" (ไม่ใช่เลิกจ้างเพราะผิดวินัย) หากเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

ดังนั้น นายจ้างจะออกใบเตือน หรือหนังสือเตือนฉบับแรก แล้วต่อมาลูกจ้างป่วยอีกจึงถือว่าทำผิดซ้ำคำเตือน จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ และการเลิกจ้างนั้นยังเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

ฟันธงตรงประเด็นนะครับ ติดโควิดออกหนังสือเตือนไม่ได้ และจะเลิกจ้างเพราะติดโควิดก็ไม่ได้


Facebook : กฎหมายแรงงาน