กฎหมายใหม่ !!!! ค่าทำศพจ่าย 50,000 บาท

Post on 14 กรกฎาคม 2564
by Area3
ฮิต: 692

กฎหมายใหม่ !!!!

ค่าทำศพจ่าย 50,000 บาท แต่จะอธิบายเป็นประเด็น ๆ ดังนี้

1) จำนวนเงินที่จ่าย แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

     ก) กรณีตายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้ออกใช้คือ วันที่ 12 ก.ค. 2564

     ข) ตายก่อนหน้าวันที่กฎกระทรวงมีผล คือตายระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2564  แต่อาจยังไม่ได้มาขอรับเงินค่าทำศพ จะได้ 40,000 บาท

2) ผู้มีสิทธิได้รับเงิน คือ ผู้จัดการศพของลูกจ้าง

3) จะต้องเป็นกรณีตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง หรือทำงานปกป้องรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง หรือทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง

“ถ้าลูกจ้างตายที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ”

เช่นตายเพราะมีเหตุส่วนตัว เช่น ถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย หรือถูกยิงตาย หรือลูกจ้างอ้างว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษปีนเสาไฟแรงสูงจนถูกไฟช็อตตาย หรือลูกจ้างยังเดินทางไปไม่ถึงที่ทำงาน หรือลูกจ้างตายหลังจากเลิกงานแล้ว ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินFacebook : กฎหมายแรงงาน