ถ้าไม่ทำงานที่สั่งก็ออกไปเลย ลาออกไป หรือพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงาน !!

Post on 21 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 479

ถ้าไม่ทำงานที่สั่งก็ออกไปเลย ลาออกไป หรือพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงาน ?

ลำพังคำพูดที่นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างพูดหรือออกคำสั่ง ให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่แล้วลูกจ้างไม่ทำตามโดยไม่มีเหตุที่จะอ้างได้ นายจ้างจึงพูดให้ลูกจ้างออกไปเลยหรือให้ลาออกไป หรือพูดให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานในวันรุ่งขึ้น

การพูดให้ออกจากงานไป หรือลาออกจากงานไป เป็นการพูดด้วยอารมณ์โกรธสืบเนื่องมาจากลูกจ้างไม่ทำตามคำสั่ง
หรือเป็นเพียงข้อเสนอให้ลูกจ้างพิจารณาตัวเองหรือลาออกไป หากไม่ทำตามคำสั่งของนายจ้าง
ยังถือไม่แน่ชัดว่านายจ้างจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป อันเป็นการเลิกจ้าง


อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างสอบถามย้ำคำพูดคำสั่งของนายจ้าง ว่าที่พูดหรือสั่งดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างให้ออกจากงาน แล้วนายจ้างยืนยันชัดเจนว่าไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานอีกต่อไป

เช่นนี้ก็ถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างแล้ว ดูคำพิพากษา ศอ.คดีชำนัญพิเศษที่ 74/2563

 

 


Facebook : Narongrit Wannaso