การบังคับให้บุคลากร หรือลูกจ้างฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?

Post on 15 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 772

 

การบังคับให้บุคลากร หรือลูกจ้างฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?

ศาลให้น้ำหนักไปในทางที่ว่า การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมเพื่อปกป้องสุขภาพและสิทธิของคนอื่น
โดยมีเหตุผลในทางการแพทย์สนับสนุนว่า การฉีดไม่ใช่เรื่องของการทดทางการแพทย์ที่เอาคนเป็นหนูตะเภา
เพราะเขาทดลองมาแล้วจนทางการอนุมัติให้มีการฉีดทั่วไป วัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิด 19 ได้

ปรับมาใช้กับบ้านเรา การสั่งให้ลูกจ้างไปฉีด แล้วลูกจ้างไม่ไปก็ต้องมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ไปเพราะเหตุใด ?

และนายจ้างไล่ออกทันทีที่ลูกจ้างไม่ไป โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าว ค่าเสียหาย

ถ้าลูกจ้างไปฟ้องคดีให้ศาลตัดสิน นอกจากระยะเวลาในการสู้คดีอาจจะยาวนาน
สุดท้ายมันก็จะมีฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้คดี ซึ่งไม่น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมในปัจจุบันนี้

ทางออกที่เหมาะสมโดยไม่ต้องไปฟ้องคดี ILO ก็ให้เเนวทางไว้ก็คือ
ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผล หาทางออกร่วมกัน หรือหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนั่นเอง

 

Facebook : Narongrit Wannaso