3630396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
734
4217
14121
3595791
19496
81550
3630396

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-07 08:45

มาทำงานสาย ลงโทษได้ (แต่หักค่าจ้างไม่ได้)

Post on 20 เมษายน 2564
by Area3
ฮิต: 3540

มาทำงานสาย ลงโทษได้ (แต่หักค่าจ้างไม่ได้)

กรณีมาทำงานสาย นายจ้างจะต้องกำหนดเวลาทำงานเอาไว้เสียก่อนว่าเวลาเริ่มงานเป็นเวลาเท่าใด หากไม่มาภายในกำหนดช่วงเวลาจะเป็นการมาทำงานสาย

กรณีมาทำงานสายครั้งแรก หรือมาทำงานสายไม่ใช่ครั้งแรก แต่นาน ๆ ครั้ง ไม่มีความถี่ หรือไม่มีจำนวนวันที่สะสมมาก นายจ้างต้องลงโทษด้วยการออกหนังสือตักเตือนก่อน หากมาทำงานสายอีก จึงเลิกจ้างได้

เคยมีคำพิพากษาที่ลูกจ้างมาทำงานสาย 9 ครั้ง นายจ้างจึงได้ออกหนังสือเตือน แต่ลูกจ้างก็ยังมาทำงานสายอีก ถือว่าเป็นการไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณ(ประจำ) นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า(คำพิพากษาฎีกาที่ 683/2525)

ข้อสังเกต

กรณีลูกจ้างมาสายไม่จำต้องถึง 9 ครั้งเหมือนคดีนี้ก็ตักเตือนได้ เช่น มาสาย 3 ครั้งในรอบ 1 เดือนก็ออกหนังสือเตือนได้แล้ว อย่างไรก็ตาม การมาสาย 1 หรือ 2 ครั้งในรอบหนึ่งเดือน อาจเตือนด้วยวาจา หรือใช้มาตรการอื่น เช่น สะสมวันมาสาย หากถึงจำนวนที่กำหนดอาจไม่ได้รับสิทธิบางอย่าง เช่น เบี้ยขยัน เป็นต้น

 
Facebook : กฎหมายแรงงาน