การจ้างแรงงานโดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน

Post on 25 มีนาคม 2564
by Area3
ฮิต: 254

การจ้างแรงงานโดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน อาจจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า"ลูกจ้างรายเดือน"
ก็หมายความว่า ค่าจ้างนั้นเหมาจ่ายทั้งเดือนเเม้บางวันลูกจ้างไม่ได้มาทำงาน

เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันที่ลูกจ้างไม่ได้มาทำงาน โดยที่ไม่ได้ขอลาตามสิทธิการลากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแม้กระทั้งวันที่ลูกจ้างการขาดงาน เป็นต้น
หลักการดังกล่าว ศาลเเรงงาน ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้หลายคดี

รวมทั้งคำพิพากษาศอ.คดีชำนัญพิเศษ ที่1378/2563 ด้านล่าง

หากลูกจ้างรายเดือนขาดงานไป (ไม่ได้ลา หรือหยุดงานโดยชอบ) หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น จะต้องกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับหรือสัญญาจ้าง กรณีเช่นนี้ นายจ้างก็ชอบที่จะไม่จ่ายค่าจ้างได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ/สัญญาและตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (ตามคำพิพากษาใช้คำว่า "หักค่าจ้าง")

 

Facebook : Narongrit Wannaso