ลดค่าจ้าง เปลี่ยนตำแหน่ง ต้องคัดค้าน

Post on 19 มีนาคม 2564
by Area3
ฮิต: 340

ลดค่าจ้าง เปลี่ยนตำแหน่งต้องคัดค้าน

มิฉะนั้น จะถือเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยปริยาย

โดยปกติสภาพการจ้างหากนายจ้างต้องการที่จะเปลี่ยนในทางที่ไม่เป็นคุณกับฝ่ายลูกจ้าง ปกติจะใช้วิธีการทำข้อตกลงกับลูกจ้าง  แต่นายจ้างบางคนก็เปลี่ยนโดยมิได้ทำข้อตกลง และลูกจ้างก็ไม่ได้คัดค้าน

ผลจากการนี้หากเวลาผ่านไปนานพอสมควรการเปลี่ยนสภาพการจ้างแม้จะไม่เป็นคุณกับฝ่ายลูกจ้างนั้นก็ถือว่ามีผลใช้บังคับได้ โดยศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาว่าเป็นการเปลี่ยนโดยปริยาย และการที่ลูกจ้างมิได้คัดค้านก็ถือว่าเป็นการยินยอมด้วยกันนิ่ง

เปลี่ยนสภาพการจ้างไปโดยปริยาย กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยนายจ้างได้เปลี่ยนสภาพการจ้างโดยพละการ และเวลาผ่านไปนานพอสมควร โดยลูกจ้างไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือร้องทุกข์ต่อนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือผู้บริหารของนายจ้าง หรือไปร้องพนักงานตรวจแรงงาน

ซึ่งกรณีนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๑๗/๒๕๖๑ วินิจฉัยว่านายจ้างสามารถทำได้เป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยปริยายใด้กฎหมายแรงงาน